Hiển thị một kết quả duy nhất

+
+
+
450,000 VNĐ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+